Metāla dienas, 2016

09.09.2016.
some image

Metāla svētki un inženieru diena

Protams arī šogad Mitau Steel kuplināja Jelgavas Metāla svētku programmu. Šoreiz Mitau Steel Pastā salā priecēja bērnus ar piepūšamo atrakciju. Bērniem un jauniešiem Līgas Mickevičas vadībā bija iespēja radoši darboties Mitau Steel Radošajā telpā. Neizpalika arī metināšanas meistarklases ar Miller kompakto ierkārtu MPi 220. Šoreiz Metāla svētku apmklētājiem Mitau Steel piedāvāja arī Orientēšanās spēli pa visu Pastsa salu.